Novinka

Středověké nástěnné malby v Praze. Kapitoly

Podrobné informace

Rok vydání:

2023

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

256

ISBN:

978-80-7480-191-4

catalog Tištěná verze

690 Kč

skladem

Koupit
Autoři textů: Jan Dienstbier, Jan Fiřt, Jan Kypta, Aleš Mudra, Martin Musílek, Michal Patrný, Adam Pokorný, Michael Rykl, Petr Skalický

Kniha uvádí do problematiky středověké nástěnné malby (nejen) na území Prahy s ambicí poukázat, že její interpretace není jen výsadním polem dějin umění. Interpretačně otevřená je v odborné rovině nutně také restaurátorům, technologům, historikům v širokém slova smyslu a řadě dalším oborům, z nichž většina působí v oblasti památkové péče. Nejdůležitější je ovšem recepce dochovaných děl „běžnými“ diváky. V jejich vnímání doznává konkrétní a třeba staletí staré výtvarné dílo nový život. Autoři publikace se snaží poukázat na doposud nepříliš akcentované aspekty vnímání specifické skupiny děl minulosti a s tím i na různé ztracené a v naší době již nenalézané kontexty. 

Na knihu statí bude navazovat obsáhlá kniha katalogu všech dochovaných a také třeba i jen doložených památek tohoto druhu na území současné Prahy s názvem „Středověké nástěnné malby v Praze. Katalog“

Obsah:
  • Editorial

1. Úvodní glosy k interpretačním možnostem nástěnné malby ve středověku (Petr Skalický)

I. Malba v architektuře, architektura v malbě

2. Pražští malíři ve světle písemných pramenů (Jan Dienstbier, Martin Musílek)

II. Drapérie a jiné tkaniny

3. Výmalba pozdně středověkých domů Starého Města pražského jako podnět k hlubšímu dialogu dějin umění ve stavební historii (Jan Kypta, Michael Rykl)

III. Šablony

4. Architektura pražských středověkých kostelů a jejich malířská výzdoba (Michal Patrný)

IV. Ornamenty

5. Nástěnné malby v měšťanských domech (Jan Dienstbier)

V. Nápisy

6. Pražské středověké nástěnné malby v souvislosti sakrálního prostoru a provozu (Aleš Mudra)

VI. Erby

7. Spása duše aneb paměť skrze zobrazení i po smrti těla (Jan Fiřt)

VII. Sakrální a profánní tématika

8. Poznámky k technice bohemikální středověké nástěnné malby druhé poloviny 14. století (Adam Pokorný)

VIII. Raně středověký inkarnát

9. Koncepce prezentace nástěnných maleb? Poznámky k jednomu z aspektů památkářské praxe (Petr Skalický)

IX. Vrcholně a pozdně středověký inkarnát

10. Stať Bohuslava Slánského o technice středověké nástěnné malby z roku 1950 (přepis)

X. Technologicko-restaurátorská dokumentace

 

  • Seznam použitých pramenů a literatury
  • Seznam obrazových příloh
  • Jmenný rejstřík
  • Místní rejstřík
  • Resumé