Prohlídkové okruhy

Prohlídkový okruh Od gotiky do 20. století provádí návštěvníka všemi důležitými prostorami a obdobími hradního paláce a poskytuje celkový přehled o vývoji hradu. Rezervace není povinná, ale pokud nechcete čekat, doporučujeme ji. Termíny prohlídek dle okamžitého zájmu, maximální interval 40 minut. Není povolen vstup se zvířaty, ani nesenými, či v zavazadlech. Do odvolání je v prohlídce podmínkou nošení repirátoru, bez něho nebude umožněn vstup.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 230 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 80 minut
 • max. 35 osob
 • rezervace doporučena

Prohlídkový okruh je zkrácenou a proto lacinější verzí prvního okruhu. Vynechává druhé a třetí patro, nicméně provádí návštěvníka velmi atraktivními prostorami od vyhlídkové věže přes první patro do hradní knihovny. Je vhodný pokud máte málo času, nebo děti, které nevydrží delší prohlídku. Rezervace není povinná, ale pokud nechcete čekat, doporučujeme ji. Termíny prohlídek dle okamžitého zájmu, maximální interval 40 minut. Není povolen vstup se zvířaty, ani nesenými, či v zavazadlech. Do odvolání je v prohlídce podmínkou nošení repirátoru, bez něho nebude umožněn vstup.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 200 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 50 minut
 • max. 20 osob
 • rezervace doporučena

Prohlídka čtyř hradních nádvoří, exteriérů velkolepé architektury, příležitostných výstav a některých menších interiérů dle denní nabídky. Výstavy a menší interiéry se uzavírají s koncem provozní doby. Při zakoupení vstupenky na ostatní okruhy je okruh nádvoří již v ceně této vstupenky. Prohlídka bez průvodce, začátky prohlídek nejsou pevně stanoveny. Na okruh není povolen vstup s jízdními koly, koloběžkami, či podobnými dopravními prostředky ani když jsou vedeny či neseny.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 50 Kč, bez průvodce (dospělí) Koupit lístek
 • neomezeně
 • rezervace není nutná

V měsících dubnu až květnu není okruh v provozu. Interaktivní prohlídka paláce pro děti 4 – 6 let. V průběhu prohlídky děti hledají ve spolupráci s průvodcem indicie a plní jednoduché úkoly, za odměnu se jim na konci prohlídky zjeví bílá paní (projekce, nehraje ji herečka). Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že se jedná o speciální "dětskou" prohlídku, platí i děti předškolního věku a správa hradu si vyhrazuje právo omezit počet dospělých v doprovodu dítěte. Případné stížnosti dospělých, že se jim nedostalo výkladu o hradu nebudou akceptovány. Prohlídka je koncipována spíše pro jednotlivé rodiny, pro hromadné zájezdy mateřských a základních škol není vhodná. Prohlídka není k dispozici v cizím jazyce. Pouze na rezervaci, proto nevypisujeme termíny. Na prohlídku není možno zakoupit vstupenku on line. Není povolen vstup se zvířaty, ani nesenými, či v zavazadlech.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 150 Kč, pouze v češtině, platí i děti předškolního věku (dospělí)
 • délka 50 minut
 • max. 20 osob
 • nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny

V měsících dubnu až květnu není okruh v provozu. Mimořádný prohlídkový okruh provede návštěvníky prostorami, které nelze zařadit z technických důvodů do základního okruhu. Instalace je zaměřena na poslední šlechtický rod na hradě, hrabata Mittrowské z Nemyšle (a tedy na 19. století na hradě). Je určen pro milovníky a znalce historie. Pouze pro fyzicky zdatné osoby, starší 12 let. Uvedená délka prohlídky je pouze orientační. Prohlídka není k dispozici v cizím jazyce. Pouze na rezervaci, proto nevypisujeme termíny. Na prohlídku není možno zakoupit vstupenku on line. Není povolen vstup se zvířaty, ani nesenými, či v zavazadlech.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 350 Kč, pouze v češtině (dospělí)
 • délka 80 minut
 • max. 15 osob
 • nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny

V měsících dubnu až květnu není okruh v provozu. Mimořádný prohlídkový okruh provede návštěvníky prostorami, které nelze zařadit z technických důvodů do základního okruhu. Instalace je zaměřena na stavebně historický vývoj hradu od nejstarších dob. Zavede tak návštěvníka do sklepů, stavebně zajímavých míst i do krovů střech hradního paláce. Je určen pro milovníky a znalce historie. Pouze pro fyzicky zdatné osoby, starší 15 let. Uvedená délka prohlídky je pouze orientační. Prohlídka není k dispozici v cizím jazyce. Pouze na rezervaci, proto nevypisujeme termíny. Na prohlídku není možno zakoupit vstupenku on line. Není povolen vstup se zvířaty, ani nesenými, či v zavazadlech.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 400 Kč (dospělí)
 • délka 80 minut
 • max. 10 osob
 • nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny

V dubnu jsou začátky prohlídek zahrady vždy v celou hodinu od 10:00 do konce provozní doby, v tento čas se lze rovněž vrátit na nádvoří, pokud nechcete vyjít spodním východem s turniketem. Obnovená zahrada na jihozápadním hradním svahu je jedinečným souborem zahradních stylů, v pro zahradu velmi netradičním horském terénu. Návštěvníka provede různýni "světy", od pravidelné francouzské zahrady, přes romantickou zahradu, "angločínskou" část, až po lesní partie. Prohlídka je vzhledem k terénu fyzicky náročná, v nadpoloviční části zcela neschůdná pro paraplegiky. Zahrada je přístupná ze třetího nádvoří hradu, po zaplacení vstupného. Východ je možný i ve spodní části, poblíž parkoviště. POZOR ! - terén je obtížný, nedoporučujeme vstup s kočárky (schodiště, strmý terén, u východu neprojdou turniketem, je pak nutno se vrátit do zavírací hodiny ke vchodu). V případě extrémního počasí jako bouře, silný vítr a pod. (i bezprostředně hrozící) jsou prohlídky zahrady z bezpečnostních důvodů zrušeny. POZOR ! - do zahrady není povolen vstup se zvířaty, tedy ani se psy, ani když jsou nesena, či v zavazadlech.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 140 (dospělí)
 • délka 60 minut
 • neomezeně
 • rezervace není nutná

Expozice "Cesty do krajin ticha" podává historii pernštejnské zahrady v kontextu zasvěceně vylíčeného fenoménu anglo-čínských zahrad v Evropě. Roku 1802 byla na svazích pod hradem Pernštejnem rytířem Ignácem Schröfflem z Mannsberka (1731–1805) založena nová anglo-čínská zahrada, navazující na starší barokní formální zahradu rytíře Františka Pavla ze Stockhammeru (+1721). Svah byl přebudován do teras, na nichž se nacházela vyhlídková místa s lavičkami a drobnými architekturami včetně dominantního obelisku. Nedlouho po svém vzniku se pernštejnská zahrada stala jedním z nejoblíbenějších cílů romanticky smýšlejících návštěvníků.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • Expozice je součástí vstupného do areálu hradu – prohlídkové trasy "Hradní nádvoří" (dospělí)
 • délka 20 minut
 • max. 1 osob
 • rezervace není nutná