Vstupné

Platební metody:

Od gotiky do 20. století (základní okruh)

Více informací o okruhu

Výklad v češtině

 • Dospělí 230 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24) 180 Kč
 • Senioři 65+ 180 Kč
 • Děti do 18 let (6 -17) 90 Kč
 • Děti do 6 let (0 - 5) zdarma
 • Držitel průkazu ZTP + ZTP/P 180 Kč
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma

Cizojazyčný výklad

 • Dospělí
 • Děti do 6 let
 • Mládež do 18 let
 • Senioři nad 65 let
 • Držitelé průkazu ISIC, EYCA
 • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P
 • Průvodci ZTP/P
 • Držitelé průkazu ICOMOS, Národní muzeum a organizací Ministerstva kultury
 • Novináři po předchozí akreditaci
 • Držitelé volné jednorázové nebo rodinné vstupenky NPÚ
 • Organizovaná skupina MŠ, ICOMOS, ZTP, ZTP/P, NM a MK s rezervací

Cizojazyčné prohlídky jsou nabízené v angličtině pouze na rezervaci pro skupiny

rezervace doporučena

Zkrácený okruh (základní okruh)

Více informací o okruhu

Výklad v češtině

 • Dospělí 200 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 160 Kč
 • Senioři 65+ 160 Kč
 • Děti do 18 let (6 -17 let) 80 Kč
 • Děti do 6 let (0 -5 let zdarma
 • Držitel průkazu ZTP + ZTP/P 160 Kč
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma

Výklad v cizím jazyce

 • Dospělí
 • Děti do 6 let
 • Mládež do 18 let
 • Senioři nad 65 let
 • Držitelé průkazu ISIC, EYCA
 • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P
 • Průvodci ZTP/P
 • Držitelé průkazu ICOMOS, Národní muzeum a organizací Ministerstva kultury
 • Novináři po předchozí akreditaci
 • Držitelé volné jednorázové nebo rodinné vstupenky NPÚ
 • Organizovaná skupina MŠ, ICOMOS, ZTP, ZTP/P, NM a MK s rezervací

Cizojazyčné prohlídky jsou nabízené v angličtině pouze na rezervaci pro skupiny

rezervace doporučena

Hradní nádvoří

Více informací o okruhu

Prohlídka bez průvodce

 • Dospělí 50 Kč
 • Senioři 65+ 50
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 50 Kč
 • Děti do 18 let (6-17 let) 50 Kč
 • Děti do 6 let (0-5 let) zdarma

rezervace není nutná

Ztratila se bílá paní

Více informací o okruhu

Výklad v češtině

 • Jednotné 150,-Kč

nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny

Hrad a poslední soukromí majitelé Mittrowští

Více informací o okruhu

Výklad v češtině

 • Dospělí 300 Kč 350 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24) 240 Kč 280 Kč
 • Senioři 65+ 240 Kč 280 Kč
 • Děti do 18 let (12-17) 150 Kč 140 Kč
 • Držitel ZTP + ZTP/P 240 Kč 280 Kč
 • Průvodci ZTP/P zdarma zdarma

nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny

Stavebně historický vývoj hradu

Více informací o okruhu

Výklad v češtině

 • Dospělí 400 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24) 320 Kč
 • Senioři 320 Kč
 • Děti do 18 let (15-17) 160 Kč
 • Držitel ZTP + ZTP/P 320 Kč
 • Průvodci ZTP/P Zdarma

nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny

Vrchnostenská zahrada

Více informací o okruhu

Základní

 • Dospělí 140
 • Děti do 18 let (6-17 let) 60
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 110
 • Senioři 65+ 110
 • Děti do 6 let (0-5 let) zdarma

rezervace není nutná

Cesty do krajin ticha – Moravské aristokratické zahrady v časech osvícenství

Více informací o okruhu

rezervace není nutná