Vstupné

Platební metody:

Od gotiky do 20. století (základní okruh)

Více informací o okruhu

Výklad v češtině

 • Dospělí 200 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24) 160 Kč
 • Senioři 65+ 160 Kč
 • Děti do 18 let (6 -17) 100 Kč
 • Děti do 6 let (0 - 5) zdarma
 • Držitel průkazu ZTP + ZTP/P 160 Kč
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma

Cizojazyčný výklad

 • Dospělí 300 Kč
 • Děti do 6 let zdarma
 • Mládež do 18 let 210 Kč
 • Senioři nad 65 let 210 Kč
 • Držitelé průkazu ISIC, EYCA 210 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P zdarma
 • Průvodci ZTP/P zdarma
 • Držitelé průkazu ICOMOS, Národní muzeum a organizací Ministerstva kultury zdarma
 • Novináři po předchozí akreditaci zdarma
 • Držitelé volné jednorázové nebo rodinné vstupenky NPÚ zdarma
 • Organizovaná skupina MŠ, ICOMOS, ZTP, ZTP/P, NM a MK s rezervací 20 Kč/os

Cizojazyčné prohlídky jsou nabízené v angličtině

rezervace doporučena

Zkrácený okruh (základní okruh)

Více informací o okruhu

Výklad v češtině

 • Dospělí 170 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 140 Kč
 • Senioři 65+ 140 Kč
 • Děti do 18 let (6 -17 let) 90 Kč
 • Děti do 6 let (0 -5 let zdarma
 • Držitel průkazu ZTP + ZTP/P 140 Kč
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma

Výklad v cizím jazyce

 • Dospělí 260 Kč
 • Děti do 6 let zdarma
 • Mládež do 18 let 180 Kč
 • Senioři nad 65 let 180 Kč
 • Držitelé průkazu ISIC, EYCA 180 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P neposkytuje se
 • Průvodci ZTP/P neposkytuje se
 • Držitelé průkazu ICOMOS, Národní muzeum a organizací Ministerstva kultury neposkytuje se
 • Novináři po předchozí akreditaci neposkytuje se
 • Držitelé volné jednorázové nebo rodinné vstupenky NPÚ neposkytuje se
 • Organizovaná skupina MŠ, ICOMOS, ZTP, ZTP/P, NM a MK s rezervací 20 Kč/os

Cizojazyčné prohlídky jsou nabízené v angličtině

rezervace doporučena

Hradní nádvoří

Více informací o okruhu

Prohlídka bez průvodce

 • Dospělí 50 Kč
 • Senioři 65+ 50
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 50 Kč
 • Děti do 18 let (6-17 let) 50 Kč
 • Děti do 6 let (0-5 let) zdarma

rezervace není nutná

Ztratila se bílá paní

Více informací o okruhu

Výklad v češtině

 • Jednotné 100,-Kč

nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny

Hrad a poslední soukromí majitelé Mittrowští

Více informací o okruhu

Výklad v češtině

 • Dospělí 300 Kč 300 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24) 240 Kč 240 Kč
 • Senioři 65+ 240 Kč 240 Kč
 • Děti do 18 let (12-17) 150 Kč 150 Kč
 • Držitel ZTP + ZTP/P 240 Kč 240
 • Průvodci ZTP/P zdarma zdarma

nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny

Stavebně historický vývoj hradu

Více informací o okruhu

Výklad v češtině

 • Dospělí 350 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24) 280 Kč
 • Senioři 280 Kč
 • Děti do 18 let (15-17) 180
 • Držitel ZTP + ZTP/P 280
 • Průvodci ZTP/P Zdarma

nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny

Vrchnostenská zahrada

Více informací o okruhu

Základní

 • Dospělí 110
 • Děti do 18 let (6-17 let) 60
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 90
 • Senioři 65+ 90
 • Děti do 6 let (0-5 let) zdarma

rezervace není nutná

Cesty do krajin ticha – Moravské aristokratické zahrady v časech osvícenství

Více informací o okruhu

rezervace není nutná