Anton Erhard Martinelli (1684–1747). Vídeňský architekt ve schwarzenberských službách

Podrobné informace

Rok vydání:

2020

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, německy

Počet stran:

360

ISBN:

978-80-85033-94-6

catalog Tištěná verze

650 Kč

skladem

Koupit

650 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Českých Budějovicích

Českobudějovické pracoviště Národního památkového ústavu vydává již od roku 2009 reprezentativní ediční řadu Monumenta, která se mimo jiné zaměřuje na soubory děl umělců činných v 18. a 19. století na schwarzenberském dvoře. Po dvou monografiích o malířích (Johann Georg de Hamilton (1672–1737), malíř zvířat a lidí, Krajinář Ferdinand Runk) přišel na řadu i architekt, který byl v barokní Vídni spolupracovníkem nejvěhlasnějších mistrů, včetně Fischera z Erlachu, a přenášel tak umělecké impulzy z exkluzivního prostředí císařského dvora na jih a sever barokních Čech.

Monografie věnovaná životu a dílu Antona Erharda Martinelliho (1684–1747) se zaměřuje na jeho působení ve službách Adama Františka ze Schwarzenbergu (zejména v letech 1722–1732). Přináší rekonstrukci kontaktu „knížecího stavitele“ s jeho šlechtickým zadavatelem i aparátem panských služebníků, v prvé řadě místních hejtmanů a polírů. Jako základní zdroj informací posloužily architektonické návrhy rezidencí, venkovských zámků, hospodářských budov i patronátních kostelů a far. Jsou archivně dochované v mimořádném rozsahu, zvlášť cenné je ucelené zachycení tematické šíře prací od reprezentačních staveb až po stodoly a seníky.

Martinelliho projekty pro schwarzenberská panství (nejen v Čechách, ale i ve Vídni či ve středních Francích) jsou nahlíženy ve srovnávací perspektivě jeho děl pro jiné stavebníky v rakouských zemích a na Moravě. Leitmotivem knihy je zdánlivě jednoduché metodické tázání: co vlastně vidíme, máme-li před očima plány, které podepsal, a budovy, jež mu připisuje dosavadní literatura? Z čeho pramení rozdíly mezi záměry a realizacemi? Výsledná interpretace inspiruje k neobvyklému pohledu na středoevropskou architekturu 17. a 18. století.

Obsah:

Úvodem něco o metodách a dosavadním výzkumu

Martinelliho rodinné zázemí, životní osudy a tvorba

 • Původ a rodina
 • Životní milníky
 • Způsob a rozsah práce
 • Martinelliho předchůdci ve schwarzenberských službách
 • Podmínky schwarzenberské služby
 • Schwarzenberští políři a další spolupracovníci
 • Itinerář knížecího stavitele

Schwarzenberské paláce, zámky a zámecké areály

 • Přestavba vídeňského městského paláce
 • Přestavba zámku Hirschstetten
 • Dokončování vídeňského zahradního paláce
 • Pokračování přestavby zámku Hluboká
 • Drobné úpravy loveckého zámku Ohrada
 • Úpravy zámku Mšec
 • Úpravy zámeckého areálu v Protivíně
 • Úpravy Schwarzenberského paláce v Praze
 • Úpravy zámeckého areálu v Postoloprtech
 • Úpravy zámku Třeboň
 • Návrhy pro zámek Schwarzenberg
 • Přestavba Mincovny a další úpravy českokrumlovského zámku
 • Novostavba úřednického domu v areálu orlického zámku
 • Návrh přestavby zámku Chýnov

Schwarzenberské hospodářské dvory a další provozní budovy

 • Novostavba seníku v Postoloprtech
 • Výstavba stodoly pro rvenický dvůr
 • Dostavba hospodářského dvora Křesín
 • Novostavba hospodářského dvora v Olešníku
 • Obnova hospodářského dvora v Ortvínovicích
 • Oprava budov hospodářského dvora ve Skočicích
 • Výstavba stodoly hospodářského dvora v Tálíně
 • Novostavba myslivny v Nové oboře
 • Přestavba hospodářského dvora Humňany
 • Novostavby ovčína a stodoly v Ortvínovicích (Vstuhách)
 • Novostavba stodoly ve Zborově
 • Návrh sýpky na zámku Seehaus
 • Novostavba hospodářského dvora ve Valu
 • Novostavba stodoly hospodářského dvora ve Vidovli
 • Novostavba hříběcí stáje v Nové oboře

Práce pro schwarzenberský církevní patronát

 • Nová kruchta v doudlebském kostele sv. Vincence
 • Novostavba fary v Ševětíně
 • Novostavba kostela sv. Jakuba v Hřivicích
 • Novostavba fary a úprava kostelní věže ve Veselí nad Lužnicí
 • Úprava věže kostela sv. Havla v Myšenci
 • Návrh kostela Nejsvětější Trojice v Pilníkově
 • Novostavba kostnice v Postoloprtech
 • Novostavba sýpky farního dvora v Blažimi
 • Úpravy poutního kostela ve Skočicích
 • Novostavba fary v Mladých Bukách
 • Novostavba farního kostela Navštívení Panny Marie v Ondřejově
 • Novostavba fary v Ledenicích
 • Návrh poutního areálu v Erlachu
 • Návrh klášterního kostela ve Schwarzenbergu
 • Návrh kostela sv. Vojtěcha ve Lštění
 • Návrh kostelíka sv. Máří Magdalény ve Svaté Magdaléně

Související díla

 • Práce chybně připsané

Knížecí stavitel mezi dvěma světy

 • Martinelliho vzory
 • Martinelliho architektonický profil
 • Stavebník, stavitel, úředníci, políři a řemeslníci
 • Schwarzenberská architektura?
 • Ohlasy Martinelliho díla a jeho odkaz

Bibliografie

Summary / Zusammenfassung

Místní rejstřík


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat