Kostel sv. Benedikta v Krnově-Kostelci

Podrobné informace

Kategorie:

Umění

Rok vydání:

2009

Místo vydání:

Ostrava

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

336

ISBN:

978-80-85034-45-5

catalog Tištěná verze

370 Kč

Rozebráno

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Ostravě

Odborná publikace detailněji se věnující historie Krnovska, kostelu sv. Benedikta v Krnově. Zvláštní důraz je věnován tamním nástěnným malbám s podrobným ikonografickým rozborem, jejich restaurování a provedeným archeologickým výzkumům z posledních let. Součástí je rozsáhlý seznam archivních pramenů a literatury k tématu.

Obsah:
 • Průvodní slovo
 • Úvodem
 • O kostele sv. Benedikta
 • Archeologický výzkum v kostele sv. Benedikta, raně středověké Krnovsko a počátky města Krnova ve světle archeologických nálezů
 • Soubor nálezů skla z archeologického výzkumu
 • Erbovní galerie z 70. let 15. století
 • Nástěnné malby
 • Odkryv a restaurování středověkých nástěnných maleb
 • Role památkové péče při nálezu, odkryvu a restaurování maleb
 • Literatura o kostele sv. Benedikta
 • Seznam zkratek použitých v textech
 • Seznam vyobrazení
 • Summary
 • Rejstřík místní a jmenný