Sochařský svět Jiřího Antonína Heinze

Podrobné informace

Kategorie:

Umění

Rok vydání:

2013

Místo vydání:

Brno

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Brně

Jazyk:

česky

Počet stran:

211

ISBN:

978-80-86752-99-0

catalog Tištěná verze

565 Kč

poslední výtisky

Koupit

565 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Brně

Monografická publikace prof. Miloše Stehlíka.

Publikace se obrací k dílu jednoho z nejosobitějších představitelů moravského barokního sochařství, Jiřímu Antonínu Heinzovi (1698–1759), který svými sochařskými realizacemi výrazně zasáhl do uměleckého života města Uničova, Olomouce a Znojma.  Přináší zhodnocení dosavadních poznatků o Heinzově životě a díle, kterému se autor soustředěně věnuje po celou dobu svého odborného působení v památkové péči. Pokusil se čtenáři zprostředkovat pochopení individuálnosti Heinzova díla, které zasazuje do širšího kontextu barokního sochařství na Moravě. Autor v této monografii také uzavřel své heinzovské bádání katalogovým soupisem souborného díla.

Tato obrazově bohatě vypravená kniha není určena jen odborníkům, ale může díky velkoryse pojatému grafickému řešení oslovit širokou veřejnost.