Stříbrné okouzlení. Historické reflexe oživené průzkumem užitkového stříbra dochovaného v mobiliáři zámku Lešná u Zlína

Podrobné informace

Kategorie:

Sbírky a katalogy

Rok vydání:

2014

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

342

ISBN:

978-80-7480-008-5

catalog Tištěná verze

600 Kč

skladem

Koupit

Cílem práce je představit jedinečný soubor předmětů ze stříbra a postříbřených kovů v mobiliárním fondu zámku Lešná u Zlína a poskytnout čtenáři historiografický výklad technicko-hospodářských, stylových a výrobně-technologických proměn užitkového stříbra v období od baroka po modernu, umožňující tak poučenější vnímání dochovaných, nejen zámeckých sbírek. Publikace se zabývá především vlivy průmyslové revoluce 18. a 19. století, transformujícími stříbrnické řemeslo v obor „uměleckého průmyslu“. 

Obsah:

 

Předmluva

Úvodem

I / Proměny stříbrnictví v období od baroka po modernu

  •    Obecný vzhled do historie pravidel puncování a legování stříbra, jakož i organizace stříbrnických cechů vybraných  evropských zemí
  •    Formální proměny (vlivy na stylistiku) stříbrných užitkových předmětů od baroka po modernu

II / Od řemesla k průmyslu: Stříbro jako symbol společenských transformací od poloviny 18. do začátku 20. století

  •    Anglický předobraz zprůmyslnění stříbrnictví v Evropě 18. a 19. století
  •    Situace v podunajské monarchii

III / Stolní a užitkové předměty ze stříbra a postříbřeného kovu z let 1700–1918 v mobiliárním fondu zámku Lešná u Zlína

  •    Stříbro jako předmět sběratelství
  •    Stříbrná komora Seilernů-Aspangů v zámku Lešná u Zlína
  •    Původ a peripetie stolního a užitkového stříbra z majetku Baťovy rodiny (firmy Baťa?)
  •    Charakteristika lešenského souboru

Závěr
Obrazová příloha

 

 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat