Průzkumy památek II/2021

Podrobné informace

Kategorie:

Průzkumy památek

Rok vydání:

2021

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

německy

Počet stran:

204

catalog Tištěná verze

200 Kč

skladem

Koupit

200 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

Časopis Průzkumy památek vychází dvakrát ročně od roku 1994. Za dobu své existence se stal uznávanou platformou pro prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu, pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče.
Obsah:

Úvodník

  • Martin Musílek / Pohled historika: potkávání a míjení se stavební historie a historie

Studie

  • Radim Vrla / K nestarší podobě hradu Buchlova
  • Jan Veselý, Jan Kypta / Středověké a raně novověké dřevěné konstrukce kostela sv. Martina v Sedlčanech se zvláštním zřetelem k pozdně gotickému krovu nad lodí
  • František Kolář, Petra Kaniová, Jana Koudelová, Dalibor Prix, Romana Rosová, Michal Zezula / Opavský hrad a středověké jádro tzv. Müllerova domu čp. 1
  • Roman Lavička / Zapomenutý špitál sv. Alžběty v Boru u Tachova a jeho výstavba v letech 1515–1518… neb potom Buoh vie, kdy bychom [se] biskupa dočkali, aby jej posvětil
  • Petr Uličný / Palác královny Anny Jagellonské. Po stopách zaniklé rezidence na Pražském hradě
  • Alena Nachtmannová / Luxusní interiér pozdní renesance na Staré Městě pražském v zrcadle pozůstalostních inventářů. 
  • Daniel Kovář / Přestavba českobudějovické radnice v letech 1727–1730. Lesk a bída barokního stavění. 

Materiálie

  • Miroslav Kovář, Radek Bláha / K nálezu raně gotické podpory v Hradci Králové

Z odborného tisku