Od sedláka po domkáře. Vesnické obydlí Petrovicka a Nechvalicka v 17. až 19. století s důrazem na roubené stavby

Podrobné informace

Rok vydání:

2022

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

německy

Počet stran:

207

ISBN:

978-80-88339-3-7

catalog Tištěná verze

480 Kč

skladem

Koupit

480 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

Kniha prezentuje výsledky výzkumu historických obytných staveb zemědělských usedlostí v malém regionu na pomezí jižní a středních Čech. Předmětem zájmu se stal málo úrodný region kolem městečka Petrovice, ležící stranou větších hospodářských center i dálkových komunikací. Výzkum byl motivován stále se zintenzivňujícím trendem demolování starých obytných staveb. Mezi dokumentovanými objekty převládají domy roubené. Hlavní východisko výzkumu představuje podrobný stavebněhistorický průzkum spojený s pořízením měřické a fotografické dokumentace. Druhou oporou výzkumu je rešerše archivních pramenů. Snahou stavebního historika je poznání dispozičních a konstrukčních aspektů obytných domů a posloupnosti stavebních fází. Archivní rešerše objasňuje především sociální postavení stavebníků a majitelů domů, v některých případech ale dokáže zachytit i konkrétní zmínky o době výstavby či o přestavbách zkoumaných domů. Cenné datační opory poskytla u většiny domů dendrochronologická analýza vybraných konstrukčních prvků. Kniha sestává ze dvou oddílů, jádro tvoří katalog 23 domů. Katalogová hesla obsahují podrobnou plánovou a fotografickou dokumentaci, historii domů dle písemných pramenů, zevrubný popis a charakteristiku jejich stavebního vývoje. Výklad archiváře založený na písemných pramenech má za cíl nastínit hospodářský a sociální vývoj regionu. Důraz je přitom kladen na interval 17. až 19. století, protože v tomto období dokumentované stavby vznikaly a doznávaly více či méně výrazných přestaveb. Výklad stavebního historika pak utřiďuje poznatky o architektonických, konstrukčních a dispozičních aspektech domů. 

Obsah:

Úvod

Vývoj poznání

Každodenní život na Petrovicku a Nechvalicku od poloviny 17 do poloviny 19. století

Podoba obytných domů

Katalog

 • Bratřejov
 • Dobrá Voda
 • Chválov
 • Kuníček
 • Mokřany
 • Nechvalice
 • Obděnice
 • Petrovice
 • Pořešín
 • Radešice
 • Radešín
 • Vilasova Lhota
 • Vladyčín
 • Žemličkova Lhota

Seznam pramenů a literatury

Zusammenfassung