Návštěvní doba

1. Od gotiky do 20. století (základní okruh)

Období Dny Hodiny
2. 7.-31. 7. út–ne 10.00 – 16.00
1. 8.-31. 8. út–ne 10.00 – 16.00
1. 9.-29. 9. út–ne 10.00 – 15.00
5. 10.-27. 10. so–ne 10.00 – 14.40
28. 10.-28. 10. po 10.00 – 14.40
29. 10.-31. 12 uzavřen
2025
1. 1-31. 3. uzavřen

Prohlídkový okruh Od gotiky do 20. století provádí návštěvníka všemi důležitými prostorami a obdobími hradního paláce a poskytuje celkový přehled o vývoji hradu. Rezervace není povinná, ale pokud nechcete čekat, doporučujeme ji. Termíny prohlídek dle okamžitého zájmu....

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

2. Zkrácený okruh (základní okruh)

Období Dny Hodiny
2. 7.-31. 7. út–ne 10.00 – 16.40
1. 8.-31. 8. út–ne 10.00 – 16.40
1. 9.-29. 9. út–ne 10.00 – 15.40
5. 10.-27. 10. so–ne 10.00 – 15.00
28. 10.-28. 10. po 10.00 – 15.00
29. 10.-31. 12 uzavřen
2025
1. 1-31. 3. uzavřen

Prohlídkový okruh je zkrácenou a proto lacinější verzí prvního okruhu. Vynechává druhé a třetí patro, nicméně provádí návštěvníka velmi atraktivními prostorami od vyhlídkové věže přes první patro do hradní knihovny. Je vhodný pokud máte málo času, nebo děti, které...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

3. Hradní nádvoří

Období Dny Hodiny
9. 7.-31. 7. út–ne 9.00 – 17.00
1. 8.-31. 8. út–ne 9.00 – 17.00
1. 9.-29. 9. út–ne 9.00 – 16.00
5. 10.-27. 10. so–ne 9.00 – 15.00
28. 10.-28. 10. po 9.00 – 15.00
29. 10.-31. 12 uzavřen
2025
1. 1-31. 3. uzavřen

Prohlídka čtyř hradních nádvoří, exteriérů velkolepé architektury, příležitostných výstav a některých menších interiérů dle denní nabídky. Výstavy a menší interiéry se uzavírají s koncem provozní doby. Rezervace není nutná a neděláme ji. Při zakoupení vstupenky...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

4. Ztratila se bílá paní

Není vypsán žádný termín

Prohlídkový okruh bude v provozu pouze o prázdninách (červenec, srpen), rezervace mimo tyto měsíce nebudou přijímány. Interaktivní prohlídka paláce pro děti 4 – 6 let. V průběhu prohlídky děti hledají ve spolupráci s průvodcem indicie a plní jednoduché úkoly, za odměnu se...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

5. Vrchnostenská zahrada

Období Dny Hodiny
2. 7.-31. 7. út–ne 10.00 – 17.00
1. 8.-31. 8. út–ne 10.00 – 17.00
1. 9.-29. 9. út–ne 10.00 – 16.00
5. 10.-27. 10. so–ne 10.00 – 15.00
28. 10.-28. 10. po 10.00 – 15.00
29. 10.-31. 12 uzavřen
2025
1. 1-31. 3. uzavřen

Obnovená zahrada na jihozápadním hradním svahu je jedinečným souborem zahradních stylů, v pro zahradu velmi netradičním horském terénu. Návštěvníka provede různýni "světy", od pravidelné francouzské zahrady, přes romantickou zahradu, "angločínskou" část, až po lesní...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

6. Cesty do krajin ticha – Moravské aristokratické zahrady v časech osvícenství

Období Dny Hodiny
2. 7.-31. 7. út–ne 9.00 – 17.00
1. 8.-31. 10. út–ne 9.00 – 17.00
1. 9.-29. 9. út–ne 9.00 – 16.00
5. 10.-27. 10. so–ne 9.00 – 15.00
28. 10.-28. 10. po 9.00 – 15.00
29. 10.-31. 12 uzavřen
2025
1. 1-31. 3. uzavřen

Group Expozice je součástí vstupného do areálu hradu – prohlídkové trasy "Hradní nádvoří". Expozice je otevřena v návštěvní době hradu.

Po zaplacení vstupného na libovolný okruh je vstup do expozice volný. Bez zmíněného vstupného nelze expozici navštívit. Expozice "Cesty do krajin ticha" podává historii pernštejnské zahrady v kontextu zasvěceně vylíčeného fenoménu anglo-čínských zahrad v Evropě. Roku 1802...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu