Obnova vrchnostenské zahrady na Pernštejně začala

Slavnostním podpisem smlouvy se zhotovitelem a symbolickým zarytím rýče byly dne 3. listopadu 2017 za přítomnosti předsedy vlády Bohuslava Sobotky, zástupců Národního památkového ústavu, realizačního týmu a dalších hostů zahájeny práce na obnově pernštejnské okrasné zahrady. S přispěním evropských peněz se areál vrátí do podoby z doby před dvěma sty lety, kdy patřil mezi patnáct nejvýznamnějších zahrad na Moravě a ve Slezsku. Komplexní obnova bude ukončena do září 2020.

Vrchnostenská okrasná zahrada, která je unikátním architektonickým komplexem středověkého hradu Pernštejn, doplněným nejprve v baroku a posléze na přelomu 18. a 19. století souborem zahrad, je v současné době v havarijním stavu. Vlivem téměř 90 let trvající minimální údržby trpí stavby drobné architektury osazené ve svažitém terénu, ale i stromy. Zahradní areál čeká komplexní obnova obsahující stavební a restaurátorské práce, náročné terénní úpravy, kácení a výsadby. První etapou bude pokácení havarijních stromů na jižní stráni pod hradem prorůstajících do objektů v zahradě. Cílem projektu za téměř 102,6 milionu korun je vzorová památková obnova jedinečné zahrady situované ve svahu pod hradem Pernštejn do své vrcholné podoby z počátku 19. století. Obnova a následné zpřístupnění zahrady umožní návštěvníkům vnímat hrad v jeho celistvosti, finanční podpora navíc přispěje k uchování historického a kulturního dědictví pro další generace.

Národní památkový ústav uspěl s projektem obnovy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který nabízí významnou příležitost investice do unikátního památkového fondu České republiky. Projekt Pernštejn – vrchnostenská okrasná zahrada tak bude z 85 % financován z prostředků EU. Navíc jde o vůbec první projekt IROP, při kterém proběhne obnova památky ve správě NPÚ na území Moravy.

Hrad Pernštejn patří mezi naše nejznámější památky. V roce 2016 jej navštívilo více než 114 tisíc návštěvníků. Obnova a zpřístupnění vrchnostenské zahrady vrátí hradu, který byl v roce 1995 spolu se zahradou prohlášen národní kulturní památkou, jeho komplexnost, ale i návštěvnickou atraktivitu.

„Nový prohlídkový okruh zahradou nabídne návštěvníkům možnost samostatné nebo komentované prohlídky, ale také klidovou zónu a procházky různé náročnosti včetně části přístupné návštěvníkům s omezenou mobilitou. V původně užitkové části zahrady bude umístěna expozice prezentující obnovené dílo zahradního umění se zaměřením na smyslové vnímání zahrady včetně jejího haptického modelu. Ke zlepšení standardu poskytovaných služeb přispěje i nová, na terase umístěná venkovní kavárna s vyhlídkou,“ uvedla již dříve při slavnostním zahájením projektu generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.