Symbolický rýč už je v zemi, obnova zahrad hradu Pernštejn může začít

Pernštejn – vrchnostenská okrasná zahrada

V rámci projektu Pernštejn – vrchnostenská okrasná zahrada, který provádí Národní památkový ústav s podporou Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), bude ve čtvrtek 30. listopadu v 13 hodin slavnostně zahájena obnova pernštejnské okrasné zahrady. Samotné práce započnou ještě do konce tohoto roku, ukončení projektu je plánováno na září 2020.

Zahájení obnov zahrady proběhne na hradě Pernštejn, za přítomnosti významných hostů, pracovníků NPÚ a realizačního týmu, slavnostním podepsáním smlouvy se zhotovitelem stavby a symbolickým zarytím rýče. Vrchnostenská okrasná zahrada, která je unikátním architektonickým komplexem středověkého hradu Pernštejn, doplněným nejprve v baroku a posléze na přelomu 18. a 19. století souborem zahrad, je v současné době v havarijním stavu. Vlivem téměř 90 let trvající minimální údržby trpí stavby drobné architektury osazené ve svažitém terénu, ale i stromy.

Národní památkový ústav uspěl s projektem v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který nabízí významnou příležitost investice do unikátního památkového fondu České republiky. Projekt Pernštejn – vrchnostenská okrasná zahrada tak bude z 85 % financován z prostředků EU. Navíc jde o vůbec první projekt IROP, při kterém proběhne obnova památky ve správě NPÚ na území Moravy.

Zahradní areál čeká komplexní obnova obsahující stavební a restaurátorské práce, náročné terénní úpravy, kácení a výsadby. První etapou bude pokácení havarijních stromů prorůstajících do objektů v zahradě. Cílem projektu za téměř 102,6 milionu korun je vzorová památková obnova jedinečné zahrady situované ve svahu pod hradem Pernštejn do své vrcholné podoby z počátku 19. století, kdy patřila mezi patnáct nejvýznamnějších zahrad na Moravě a ve Slezsku. Obnova a následné zpřístupnění zahrady umožní návštěvníkům vnímat hrad v jeho celistvosti, finanční podpora navíc přispěje k uchování historického a kulturního dědictví pro další generace.

  • 30. 11. 2017

Související zprávy

Zahrady pod hradem Pernštejn se vrátí do doby své největší slávy

9. 2. 2017

Obnovu vrchnostenské okrasné zahrady pod Pernštejnem zahájili předseda vlády Bohuslav Sobotka, ministr kultury Daniel Herman a generální ředitelka Národního památkového...