Kácení na hradním svahu a dočasné uzavření cest

Kácení na hradním svahu a dočasné uzavření cest

Od konce listopadu 2020 do odvolání probíhá na hradním svahu kácení havarijních stromů, zejména v blízkosti přístupových cest. Z bezpečnostních důvodu jsou cesty uzavřeny. Jedná se o cestu "Kamenici" od Nedvědice a cesty od parkoviště na hrad. Nerespektování zákazu je nejen velmi nebezpečné, ale i zbytečné. Brána u vyústění cest na první nádvoří je uzavřena ! Při cestě na a přes první nádvoří je nutno využít okolních silnic. Sprava hradu se omlouvá, ale uzavření "hradních" cest je nezbytné, stejně jako samotné kácení.

To je vynuceno havarijním stavem celého lesního porostu, bohužel, zejména kapitálních, přestárlých stromů. Kácení je prováděno podle odborného posouzení stavu stromů komplexním posudkem špičkových odborníků a není tedy rozmarem správy hradu, jak by mohli usoudit (jako v minulosti tolikrát, bez dotazu) samozvaní "odborníci".