Práce na prvním nádvoří

Statika, zabezpečení, hradby

Od 10.12.2020 na prvním nádvoří probíhají práce na provizorním zabezpečení statiky severní hradby. Práce jsou nutné kvůli vyklánění hradby do svahu a mají zabezpečit památku do definitivního řešení tohoto problému. Podle starých vyobrazení a samotného provedení hradby byla tato část hradního opevnění problematická od svého vzniku, nicméně pozorování zrychleného pohybu zdi a terénu na konci září t.r. si vynutilo rychlý zásah. Prosíme, abyste respektovali omezení a v zájmu vlastního zdraví nevstupovali za stavební ohrazení.